Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące

Jesteśmy placówką niepubliczną posiadającą status szkoły publicznej. Szkoła powstała w roku 1992 r, jako Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp. Organizatorami placówki byli Jacek Piechota i Arkadiusz Kawecki, który został jej pierwszym dyrektorem.

W 1999 r. decyzją Zarządu Fundacji powołano Zespół Szkół SF TPP, tworząc oprócz liceum także gimnazjum.Od początku istnienia siedzibą szkoły jest budynek po dawnym przedszkolu przy ulicy Taborowej 7 w szczecińskiej dzielnicy Dąbie.

Początkowo kadrę pedagogiczną stanowiło 9 nauczycieli, dzisiaj w zespole szkół pracuje 33 nauczycieli oraz 5 pracowników administracyjnych.

Nabór na rok szkolny 2021/ 2022

dod.: 2017-09-06, 14:34

Nabór do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2021/2022 w okresie wakacyjnym odbywa się w formie  telefonicznej . Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 91 4600-103.

Podczas przerw w nauce , w  sprawach ważnych prosimy o kontakt   telefoniczny lub mailowy:  tel. 515 258 501, tpp1@tlen.pl

Kandydatów na uczniów i ich opiekunów zapraszamy na spotkanie z dyrektorem szkoły w terminie umówionym telefonicznie.

Organem prowadzącym szkołę jest Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp z siedzibą w Szczecinie. Fundacja prowadzi program stypendialny na mocy ,którego uczniowie mogą pozyskać stypendium naukowe, zdrowotne lub socjalne i pobierać naukę bez opłat czesnego. Informacji udziela sekretariat szkoły.

Kontakt:
tel/fax: /0-91/ 460 01 03
e-mail: tpp1@tlen.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

dod.: 2021-08-30, 11:02

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021r.o godz. 12.00 / boisko szkolne /

Przypominamy, że wejście rodzica na teren szkoły możliwe jest tylko dla rodziców ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych z zachowanie rygorów sanitarnych.

Dziękujemy  za zrozumienie.

dyrekcja szkoły

PLAN LEKCJI

dod.: 2019-05-08, 10:46

 PLAN  LEKCJI

Uwaga!  Opublikowany na stronie plan lekcji obowiązuje od 6 września 2021r.

Plan jest jeszcze w trakcie kosmetycznych modyfikacji proszę o bieżące śledzenie zmian.

dyrekcja szkoły

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

dod.: 2020-06-29, 10:30

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 znajdują się w plikach do pobrania.

Przypominamy, że uczniowie klasy VII i VIII SP nie kupują podręczników tylko otrzymują je w szkole.


Administrator danych osobowych

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / 4.5.2016/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL /

informuję, że administratorem danych Uczniów, ich Rodziców i Opiekunów prawnych jest Dyrektor Zespołu Szkól Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp z siedzibą w Szczecinie ul.Taborowa 7


Numer konta bankowego szkoły

Osoby dokonujące opłat za szkołę za pośrednictwem konta bankowego prosimy o wpisywanie w tytule przelewu  "czesne za miesiąc oraz imię i nazwisko ucznia"

GBS – Barlinek Oddział w Szczecinie  46 8355 0009 0040 7939 2000 0001

Przypominamy, że istnieje możliwość dokonywania opłat bezpośrednio w kasie szkoły w godzinach pracy sekretariatu: 7.30-15.30

Szkoła Muzyczna I stopnia CANTILENA - zaprasza

Szkoła Muzyczna I stopnia CANTILENA - zaprasza

29 Finał - 31.01.2021r.

29 Finał - 31.01.2021r.

1700 zł dla Kayele

1700 zł dla Kayele

facebook